Nieuwe openingsuren vanaf 20 november 2023

Nieuws


Nieuwe openingsuren vanaf 20 november 2023

Je kan ons bellen
– op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur

Je kan langskomen tijdens de zitdag (huur)
– op maandag en donderdag tussen 13 en 16 uur


100 jaar sociaal bouwen in Mol (1922-2022): nu in voorverkoop

Nieuws


Van merkwaardige tuinwijken tot bekroonde modernistische woonbuurten

De Molse Bouwmaatschappij bestaat 100 jaar in 2022 en dat mag gevierd worden. Auteur Stijn Geys kreeg toegang tot het nog nooit geraadpleegde archief en neemt je mee door de vele realisaties van de maatschappij uit de voorbije eeuw, gekaderd in de tijdsgeest van toen.

Wist je dat er eerst niet veel animo was om een Molse Bouwmaatschappij op te richten? Wist je dat ze uiteindelijk toch werd opgericht dankzij de ontluikende glasnijverheid na de Eerste Wereldoorlog? Wist je dat Emile van Eetvelde, zoon van de bekendere Edmond, de eerste voorzitter was van de beheerraad? Wist je dat er twee tuinwijken gebouwd werden in 1922 die vandaag nog zichtbaar zijn? Wist je dat de gerenommeerde Brusselse architect Henri Derée ze ontwierp? Wist je dat de wijk in Mol-Donk er kwam op aandringen van het SCK en dat dit meteen ook de grootste realisatie was van de maatschappij met 212 woningen? Wist je dat de wijk Egelsvennen een bekroonde modernistische parel was? Wist je dat Balen ‘geannexeerd’ werd door de Molse Bouwmaatschappij in 2000?

In ruim woord en rijkelijk beeld – veel foto’s werden nog nooit eerder gepubliceerd – krijg je een antwoord op al deze vragen.

Met deze uitgave verschijnt een vijfde boek van auteur Stijn Geys na Portret van de Molse voetbalclub Racing Mol-Wezel (2015), Den Boulevard – De laan die Mol modern maakte (2016), Op Velo Bristol – Het verhaal van het Molse fietsmerk en zijn renners (samen met Rudy Nuyts in 2018) en Molse dorpszichten in beeld en woord 1870-1905 – Mijne beste groetenissen vanuit Moll! (samen met Luc De Boulle in 2021).

Bestellen

Het boek kan besteld worden door 25 euro over te schrijven op de rekening van de Molse Bouwmaatschappij BE89 3631 0008 9185 met vermelding ‘boek’. Voor verzending betaal je 6 euro extra. Voorinschrijven kan tot 30 november 2022. De boekhandelsprijs is nadien 30 euro. Het boek kan afgehaald worden vanaf 13 december 2022 tijdens de openingsuren op de dienst erfgoed & Kamer voor Heemkunde vzw. Het boek zal op de volgende locaties te koop zijn: Standaard Boekhandel Mol, perswinkel ’t Pleintje Ginderbroek en dienst erfgoed & Kamer voor Heemkunde (2de verdieping ’t Getouw).

Meer info?

 

Download flyer hier


WOONBOOG, ÉÉN WOONMAATSCHAPPIJ IN KEMPEN-MIDDEN

Nieuws


Sociaal woonlandschap in verandering:

In 2023 zullen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en het Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij: Woonboog. Hun werkingsgebied: 11 gemeenten in regio Kempen-Midden. Hun credo: sterke mensen, sterke buurten.

Eén woonmaatschappij per gemeente

De Vlaamse Regering wil het sociaal woonlandschap in Vlaanderen veranderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren slaan de handen in elkaar en vormen samen ‘de woonmaatschappij’. Dat wil zeggen dat er binnen elke gemeente slechts één woonmaatschappij als sociale woonactor actief zal zijn. Het doel? Eenvoud en meer duidelijkheid voor de huidige bewoners, de kandidaten en professionele partners (OCMW’s, gemeenten, projectontwikkelaars …).

Vlaanderen zal 42 werkingsgebieden en evenveel woonmaatschappijen tellen. Het werkingsgebied Kempen-Midden van Woonboog telt 11 gemeenten: Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout, Vosselaar.

Woonboog, de woonmaatschappij in Kempen-Midden

Sterke buurten maken sterke mensen, sterke mensen maken sterke buurten. Dat is de missie van Woonboog. Woonboog staat symbool voor deze verbinding van mensen en buurten. Een boog is sterk en stabiel maar zacht van vorm. Het is een stevig dak dat op een warme manier bescherming geeft aan alle bewoners. Woonboog wil een warme thuis bieden aan mensen die vandaag meer dan ooit nood hebben aan een kwalitatieve en betaalbare woning.

“De drie huidige maatschappijen bouwen samen aan deze nieuwe slagkrachtige woonmaatschappij waarin mensen centraal staan. We zetten in op leefbaarheid door in alles wat we doen de verbinding te leggen tussen de gebouwen en de bewoners”, stelt Sara Vallers, Algemeen Coördinator SVK Noorderkempen.

“We brengen het volledige woonscala als antwoord op de hoge woonnood. Woonboog zal ca. 4700 woningen verhuren en continu bouwen en renoveren op maat van onze doelgroepen. Je kan bij ons een betaalbare woning kopen of intekenen op een voordelige Vlaamse Woonlening. Als private eigenaar kan je jouw woning via ons verhuren”, vervolgt Erik Schoofs, directeur Molse Bouwmaatschappij.

“Klantvriendelijkheid en een optimale dienstverlening voor onze huurders, kandidaten en eigenaars staan te allen tijde voorop. Klanten kunnen nog steeds rekenen op onze huidige dienstverlening. Ook onze kantoren in Mol en Turnhout blijven behouden”, besluit Kassandra Driezen, waarnemend directeur DE ARK.

 

Ontdek wat er voor jou verandert op sociaalwonen.be.


PERSBERICHT/PERSFOTO Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk

Nieuws


Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk

PERSBERICHT VAN SCHEPEN VAN SOCIAAL WOONBELEID MIA BELMANS, SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE, SCHEPEN VAN DORPSBELEID LIEVE HEURCKMANS EN DIRECTEUR VAN DE MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ ERIK SCHOOFS

Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk

Het gemeentebestuur leverde een vergunning af voor de realisatie van een sociaal woonproject op de site van het vroegere parochiecentrum in Donk. De plannen omvatten het bouwen van drie gebouwen met in totaal 24 kwalitatieve sociale huurappartementen. Bouwheer is de Molse Bouwmaatschappij. Om de plannen te realiseren, verdwijnen het leegstaande parochiecentrum en de kleuterschool. Het betreft hier fase 2 van een ruimer masterplan. De realisatie van het bouwproject omvat ook de heraanleg van het doodlopende gedeelte van de Sint-Antoniusstraat, tussen de vroegere school (fase 1 van masterplan) en het nieuwe woonproject.

De afgeleverde omgevingsvergunning maakt deel uit van een groter masterplan. Fase 1 werd enkele jaren geleden gerealiseerd na de sluiting van de vrije basisschool in 2009. Deze leegstaande site kreeg al deels een nieuwe bestemming. Zo werd het voormalige schoolhuis omgevormd tot twee bejaardenflats en één appartement. De oude schoolgebouwen ondergingen een volledige renovatie en transformatie, waarbij acht bejaardenflats het eindresultaat waren. Daarnaast kwamen er op de voormalige schoolsite nog een nieuwbouw voor vier bejaardenflats en zeven eengezinswoningen.

Tweede fase van het masterplan

De tweede fase van het masterplan ligt aan de overzijde van al het doodlopende weggedeelte van de Sint-Antoniusstraat. Na het slopen van de oude kleuterschool en het parochiecentrum – beide leegstaande gebouwen – realiseert de Molse Bouwmaatschappij drie appartementsgebouwen met in totaal 24 kwalitatieve sociale huurappartementen. Het doodlopende gedeelte van de Sint-Antoniusstraat wordt omgevormd tot een autovrij en publiek toegankelijk woonerf, met veel openbaar groen. Deze groene inrichting vormt een zachte verbinding tussen fase 1 en 2 van het masterplan.

Wonen op een rustig woonerf

De Sint-Antoniusstraat wordt bij de aanleg van het woonerf definitief doodlopend en verkeersvrij gemaakt. De huidige paaltjes op het kruispunt Sint-Antoniusstraat en Emiel Becquaertlaan worden vervangen door een definitieve afsluiting. Het bestaande wegdek in dit doodlopende gedeelte wordt maximaal vergroend en onthard.

Voormalig kerkgebouw nieuwe ontmoetingsplaats

De verkoop van de gronden en de bijhorende gebouwen aan de Molse Bouwmaatschappij hielpen Donk bij de realisatie van een Gemeenschapshuis in het voormalige kerkgebouw. Dit moet na de coronacrisis uitgroeien tot een bruisende ontmoetingsplaats voor inwoners van Donk en ver daarbuiten.

Meer info:


Bouw mee aan de toekomst van de (ooit) mooiste wijk van België

Nieuws


Bouw mee aan de toekomst van de (ooit) mooiste wijk van België

De wijk “Egelsvennen” kreeg in 1973 de prijs van mooiste wijk van België. Het dankte die prijs onder meer aan de modernistische architectuur in een bosrijk landschap. Nu, bijna 50 jaar later, is de wijk toe aan een nieuw verhaal. U kon daarover al lezen in ons huurderskrantje van maart 2021. Om Egelsvennen beter te leren kennen, gaan AR-TUR en de regionale erfgoed-dienst k.ERF op zoek naar foto’s en verhalen van de wijk en haar inwoners doorheen de jaren.

Wie waren de eerste huurders en eigenaars van de wijk? Hoe zag de wijk eruit in de jaren ’70, ’80 van vorige eeuw? Wat is er gebleven en wat is er veranderd? Waren/zijn er verenigingen? Welke evenementen vonden er plaats? Hoe was en is het om te wonen in de (ooit) mooiste wijk van België? Aan de hand van foto’s en verhalen vormen we zo een biografie van Egelsvennen.

Heeft u foto’s van de wijk? Van activiteiten met de buren of spelende kinderen in het bos? Of wilt u graag uw verhalen delen? Dan kunt u contact opnemen met Janna Lefevere van k.ERF. Foto’s en documenten worden gedigitaliseerd en meteen terugbezorgd. U kunt haar bereiken via janna@erfgoedcelkerf.be of tel 0486 91 27 73.

De partners van het project zijn de Molse Bouwmaatschappij, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Agentschap Onroerend Erfgoed, KU Leuven (Els Van de Moortel, PhD-kandidaat), Kamp C, Gemeente Mol en Provincie Antwerpen.


Bescherm jezelf en je inboedel met een voordelig pakket

Nieuws


Bescherm jezelf en je inboedel met een voordelig pakket.

De Molse Bouwmaatschappij sluit voor elke woning een brandverzekering af. Die verzekering beschermt jou als huurder tegen onopzettelijke schade ten gevolge van bijvoorbeeld brand, storm, hagel, waterschade, enzovoort. De verzekering beschermt ook anderen die door hetzelfde incident schade ondervinden. Je betaalt hiervoor een kleine bijdrage.

Wat moet je zelf verzekeren?

We raden elke huurder ten sterkste aan om een inboedelverzekering af te sluiten. Onder ‘inboedel’ verstaan we alles wat verplaatsbaar is: uw meubilair, elektrische apparaten, kleding, enzovoort.

Het is ook heel sterk aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten. Die verzekering, ook wel “burgerlijke aansprakelijkheid” genoemd, dekt materiële en lichamelijke schade jij, een gezinslid of je huisdier in het kader van je privéleven onopzettelijk veroorzaakt bij anderen.

Verzekering via Ethias

Om een verzekering afsluiten voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken, werd er een voordelig verzekeringspakket onderhandeld bij Ethias. Dit pakket houdt het volgende in:

  • Inboedelverzekering
  • Familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Rechtsbijstand om jouw belangen te garanderen

Optioneel kan je er de verzekering ‘diefstal en vandalisme’ bijnemen. Met deze optie verzeker je je inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.

Belangrijk: het gaat hier om een verzekering tussen jou en Ethias. Voor vragen, schademeldingen, aanrekeningen, …. dien je je steeds te wenden tot Ethias.

Meer info of aansluiten?

  • Surf naar deze website. Je kan op deze website ook berekenen hoeveel het pakket zou kosten.
  • Bel Ethias op 011 28 28 98
  • Bezoek een Ethias kantoor bij jou in de buurt


6 Bouwgonden in Saveberg – Balen

Nieuws


Te koop: 6 volledig uitgeruste bouwgronden voor HOB op verkaveling Savelberg - Balen

De Molse Bouwmaatschappij verkoopt 6 bouwgronden voor halfopen bebouwing in de goedgekeurde verkaveling “Savelberg” te Balen. Alle bouwgronden zijn gelegen in woongebied en bevinden zich op +/- 1 kilometer van het centrum van Balen.

Meer informatie kan u terugvinden bij onze bouwprojecten via volgende link


2 koopwoningen in Stokteloopstraat - Mol

Nieuws


De Molse Bouwmaatschappij verkoopt 2 sociale koopwoningen in de Stokteloopstraat te Mol

Meer informatie kan u terugvinden bij onze bouwprojecten via volgende link


6 koopappartementen in Bergeinde - Balen (Al 2 verkocht)

Nieuws


De Molse Bouwmaatschappij verkoopt 6 sociale koopappartementen in de Bergeinde 25 te Balen

Meer informatie kan u terugvinden bij onze bouwprojecten via volgende link