Ik huur


Hoeveel huur betaal ik?


Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.
De formule is: Inkomen/55 – gezinskorting – patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten. Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55. Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft. We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,…

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen. Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Kan ik mijn huurprijs laten aanpassen?


Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Wanneer moet ik mijn huurprijs betalen?


Betaal je huurprijs voor de 10de kalenderdag van de maand.

Wat doe ik bij betalingsproblemen?


Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens een contactmoment of na een afspraak. Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

Hoeveel bedraagt mijn waarborg?


De waarborg bedraagt twee keer de basishuurprijs van de woning, met als maximum 1.010 euro (bedrag geldig in 2021).

Bijvoorbeeld: de basishuurprijs van de huurwoning bedraagt 615 euro. De waarborg zou normaal 1.230 euro bedragen, maar dit bedrag wordt in 2021 afgetopt op 1.010 euro. De waarborg is in dit geval dus 1.010 euro.

Je kunt ervoor kiezen om de waarborg in schijven te betalen. De afbetalingstermijn bedraagt dan 18 maanden. Onze medewerkers kunnen je hierover meer informatie geven.

Wat is een plaatsbeschrijving?


Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde vaststelling van de toestand van de huurwoning op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van de woning.

Een plaatsbeschrijving wordt telkens aangemaakt bij aanvang of bij het stopzetten van een huurcontract. Dit gebeurt voor de ingenottreding of uiterlijk binnen een maand na de aanvang van de huurovereenkomst, en uiterlijk binnen de maand na de beëindiging  van de huurovereenkomst.

Je betaalt voor de plaatsbeschrijving 35 euro (bedrag geldig in 2021). Je betaalt dit bedrag zowel bij aanvang van de huurovereenkomst, als bij stopzetting van het huurcontract.

Wat zijn mijn huurdersverplichtingen?


Een aantal huurdersverplichtingen gelden zowel voor sociale huurders, als huurders die privé huren:

 • Betalingsverplichting
  Je betaalt de huurprijs en de kosten en lasten op de overeengekomen termijn.
 • Gebruik van het goed als een goed huisvader
  Je gebruikt de woning als een goed huisvader. Moet er een herstelling gebeuren die ten laste van de Molse Bouwmaatschappij valt? Maak hier dan onmiddellijk melding. Dat kan telefonisch (014 31 50 70) of via e-mail (info@molsebouwmaatschappij.be).
 • Onderhouds- en herstellingsplicht
  Je bent verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Je moet ook instaan voor herstellingen die nodig zijn door een gebruik in strijd met de bestemming of met een gebruik als goede huisvader, en anderzijds voor de herstellingen die in het Vlaams Woninghuurdecreet of zijn uitvoeringsbesluit zijn opgenomen. Herstellingen door ouderdom of overmacht, zijn ten laste van de Molse Bouwmaatschappij.
 • Teruggaveverplichting
  Je bent aansprakelijk voor de beschadiging of de verliezen die gedurende jouw huurtijd zijn ontstaan. Je moet de woning teruggeven zoals je die, volgens de plaatsbeschrijving, ontvangen hebt met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of beschadigd en met uitzondering van herstellingen die ten laste zijn van de Molse Bouwmaatschappij.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal belangrijke huurdersverplichtingen die specifiek voor sociale huurders gelden:

 • In de woning je hoofdverblijfplaats hebben en er je domiciliëren
 • Alleen toestaan dat een persoon komt bijwonen als dat niet leidt tot een onaangepaste woning en die bijwoonst melden aan de Molse Bouwmaatschappij
 • Alleen toestaan dat jouw echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner komt inwonen als je samen voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • Alleen toestaan dat jouw feitelijke partner blijft inwonen als jullie samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 • Alle elementen die nodig zijn voor de berekening van de huurprijs, meedelen als de Molse Bouwmaatschappij
 • Beschikken over een basistaalvaardigheid Nederlands
 • De leefbaarheid niet in het gedrang brengen
 • Indien er een begeleidingsovereenkomst werd afgesloten, deze overeenkomst respecteren
 • Instemmen met een verhuis, bv. bij renovatiewerkzaamheden

Mag ik eigendom verwerven?


Huurders van een sociale woning moeten bepaalde eigendomsregels respecteren. In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels.

 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.
 • Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.

Heb je een eigendom?

Dan ben je verplicht om onze maatschappij hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

Mijn buren


Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Enkele tips voor een goed contact:

 • Groet je buren, dat is aangenaam.
 • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
 • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum.
 • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
 • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.

Meer tips lees je in het burenboekje of in het boekje ‘oh ja… de buren!

Wat moet ik verzekeren?


Wat moet je zelf verzekeren?

We raden elke huurder ten sterkste aan om een inboedelverzekering af te sluiten. Onder ‘inboedel’ verstaan we alles wat verplaatsbaar is: uw meubilair, elektrische apparaten, kleding, enzovoort.

Het is ook heel sterk aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten. Die verzekering, ook wel “burgerlijke aansprakelijkheid” genoemd, dekt materiële en lichamelijke schade jij, een gezinslid of je huisdier in het kader van je privéleven onopzettelijk veroorzaakt bij anderen.

Verzekering via Ethias

Om een verzekering afsluiten voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken, werd er een voordelig verzekeringspakket onderhandeld bij Ethias. Dit pakket houdt het volgende in:

 • Inboedelverzekering
 • Familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
 • Rechtsbijstand om jouw belangen te garanderen

Optioneel kan je er de verzekering ‘diefstal en vandalisme’ bijnemen. Met deze optie verzeker je je inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.

Belangrijk: het gaat hier om een verzekering tussen jou en Ethias. Voor vragen, schademeldingen, aanrekeningen, …. dien je je steeds te wenden tot Ethias.

Meer info of aansluiten?

 • Surf naar deze website. Je kan op deze website ook berekenen hoeveel het pakket zou kosten.
 • Bel Ethias op 011 28 28 98
 • Bezoek een Ethias kantoor bij jou in de buurt

Ik wil stoppen met huren


Wil je stoppen met huren? Dat moet je de huur opzeggen.

Hoe zeg ik de huur op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hoelang duurt de opzeg

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november. Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand. Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Kan de Molse Bouwmaatschappij mijn huurcontract stopzetten?

In sommige gevallen kan de Molse Bouwmaatschappij jouw contract opzeggen. Dit is het geval wanneer je fraude hebt gepleegd of tekortkomt in je huurdersverplichtingen. Ook wanneer je niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde, zeggen we de huurovereenkomst op.

Hoe lang bedraagt de opzegtermijn?

Dit is afhankelijk van de situatie. Wanneer je niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde, dan bedraagt de opzegtermijn 6 maanden. In alle andere gevallen bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.

Krijg ik mijn waarborg terug?


Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven.

Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

Ik wil verhuizen naar een andere sociale woning


Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’.

Je vult hiervoor documenten in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

 • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je gezinssamenstelling groter is geworden door adoptie, pleegzorg, geboorte of vooraf gemelde gezinshereniging én je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie.
 • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je woning te groot is geworden. Door het vertrek van andere gezinsleden is jouw woning niet meer aangepast aan de huidige gezinssamenstelling.
 • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
 • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.