Inschrijven


Wanneer u in aanmerking wenst komen voor het huren van een sociale woning, dan moet u zich inschrijven en wordt u kandidaat-huurder. Een kandidaat-huurder kan pas ingeschreven worden als men voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden


Voldoet u aan deze toelatingsvoorwaarden?
Dan kan u kan het inschrijvingsformulier downloaden, u drukt dit af en u brengt het ingevuld en ondertekend bij ons binnen.

Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsformulier downloaden (PDF)

 • Ik VUL dit formulier DUIDELIJK IN
 • Ik VUL de bijlagen die voor mij van toepassing zijn DUIDELIJK IN
   • Bijlage 1: Verklaring op erewoord “verblijf kinderen” – indien van toepassing
   • Bijlage 2: Verklaring op erewoord “inkomen” – altijd in te vullen
   • Bijlage 3: Verklaring op erewoord “eigendom” – altijd in te vullen
   • Bijlage 4: Privacyverklaring – altijd in te vullen
 • Ik voeg alle gevraagde DOCUMENTEN bij mijn inschrijvingsformulier
 • Ik bezorg mijn inschrijvingsformulier met alle documenten aan de Woonboog Mol, Bosveld 152, 2400 Mol