Welkom

Wie of wat is de Molse Bouwmaatschappij

contact-algemeen-molseb.jpgDe Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in de Gemeente Balen en Mol.
Ze heeft als doel mensen met een laag inkomen een goede en betaalbare woning aan te bieden.
Via onze website wensen wij u te informeren over onze activiteiten, regelgeving, huidige en toekomstige projecten.

Indien u vragen hebt, twijfel niet ons te contacteren.

 

Tijdelijk werkloos door coronacrisis? Vraag nu een huurprijsherziening aan!

Corona - Covid-19

Bent u tijdelijk werkloos door de coronacrisis? Dan kunt u vanaf heden een huurprijsvermindering aanvragen. Dit werkt zo.

Stap 1: U doet een aanvraag per post of per mail (info@molsebouwmaatschappij.be)
Stap 2: U bezorgt ons alle inkomstengegevens (bv. loon en werkloosheidsuitkering) van de laatste maand. Wij hebben de inkomstenfiches van alle meerderjarige gezinsleden nodig, behalve kinderen die ten laste zijn.
Stap 3: U bezorgt ons een bewijs dat u tijdelijk werkloos bent door de coronacrisis. Dit kan bv. een e-mail van uw werkgever zijn of een bewijs van de RVA of een bewijs van uw uitbetalingsinstelling.

Bracht u alle documenten binnen?

Dan doen wij de berekening. We gebruiken hierbij het belastbaar gezinsinkomen. Dit inkomen moet met 20% of meer zijn gedaald t.o.v. het inkomen dat bij de huurprijsberekening werd gebruikt.

Heeft u een daling van 20%?

Dan passen wij de huurprijs aan. De nieuwe huurprijs begint te tellen:
- … vanaf de lopende maand indien u alle documenten binnenbracht voor de 10de van de maand.
- … vanaf de volgende maand indien u alle documenten binnenbracht na de 10de van de maand.
De nieuwe huurprijs geldt voor 6 maanden. Nadien controleren we of het gezinsinkomen nog steeds 20% lager ligt. De controle gebeurt op basis van het gezinsinkomen van de laatste 3 maanden.

Voorbeeld

U bent tijdelijk werkloos vanaf 16 maart 2020. Op 8 april bezorgt u ons uw loonfiche en werkloosheidsuitkering voor de maand maart.
Uit de berekening blijkt dat uw inkomen met 20% is gedaald. U krijgt dan een nieuwe huurprijs. Omdat u alle documenten binnenbracht voor de 10de van de maand, geldt de nieuwe huurprijs vanaf 1 april.

Geplaatst op 02/04/2020

 

Aangepaste dienstregeling wegens Corona-virus

De Molse Bouwmaatschappij past haar dienstregeling aan om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Wat betekent dit voor u?

  1. Onze Balie is momenteel gesloten. Wij werken enkel nog via afspraak.
  2. Inschrijven? Download het inschrijvingsdocument hier, vul het in en steek het in onze brievenbus. Wij contacteren u verder.
  3. Huurprijsherziening? Stop alle nodige documenten in een enveloppe in onze brievenbus. Wij contacteren u verder.
  4. Technnische melding of een andere vraag? Laat het ons telefonisch weten: 014/31.50.70 of info@molsebouwmaatschappij.be. Prioritaire reparaties krijgen voorang.
  5. Onze telefonische permanantie blijft verzekerd. Voor dingende zaken die niet telefonisch kunnen verlopen, kunt u een afspraak maken.

Geplaatst op 16/03/2020

Huurberekening 2020

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. Je leest hieronder over de veranderingen.

Wat verandert er op 1 januari 2020?

Er zijn drie elementen die wijzigen:

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een neiuw schattingsmodel
  3. De manier om jou inkomen vast te leggen wijzigt

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbuik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water. Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkwaardige woninge op de private markt. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woninge aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Bepalen van het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee. Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je de meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden. Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinkskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

info@molsebouwmaatschappij.be
of 014/31 50 70

Geplaatst op 3/12/2019