Ik wil huren


Kom ik in aanmerking?


Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn vier belangrijke voorwaarden, over:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze SHM elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijdsvoorwaarde

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar. Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2021
Alleenstaande 25.557 euro
Alleenstaande met handicap 27.698 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen 38.335 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.143 euro

 

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Moet ik Nederlands kunnen spreken?


Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Ook je partner moet voldoende Nederlands spreken. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering

Hoe stel ik me kandidaat?


Breng de juiste documenten mee. Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

 • Identiteitskaart of paspoort
 • Inschrijvingsformulier
 • Attest van ontvoogding
 • Eigendomsverklaring
 • Inkomensbewijzen
 • Speciale situaties

Je identiteitskaart of paspoort

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Het inschrijvingsformulier

Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen. Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Speciale situaties

Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste maanden mee.

 • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je laatste inkomsten mee.
 • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
 • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Voor welke woningen kan ik mij kandidaat stellen?


Je kunt je opgeven voor panden in Mol (+ deelgemeenten) of Balen (+ deelgemeenten). Je kunt ook het type woning kiezen: eengezinswoning met trap, gelijkvloerse woning, appartement met of zonder lift, mindervalidewoning, ouderenwoning, enz.

Je kiest altijd voor één of meerdere deelgemeenten. Je kunt niet kiezen voor een bepaalde straat of een bepaald huis.

Hoe verloopt mijn aanvraag?


Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst. Hoelang je moet wachten, varieert dus tijdens je wachtperiode.
 • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je wellicht in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.
 • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Zorg dus dat we altijd van jou het laatste adres hebben.

Kan ik ook een garage autostaanplaats huren?


Ja dat kan. Informeer bij onze baliemedewerker welke garages of autostaanplaatsen vrij zijn. Is er geen garage of autostaanplaats meer vrij, dan kan je je altijd op onze wachtlijst laten zetten.

Hoe lang moet ik wachten?


De wachttijd hangt sterk af van je voorkeuren qua type woning (bv. woning, appartement, lift, ….), ligging en aantal slaapkamers. Des te ruimer je voorkeuren, des te sneller je aan de beurt bent.

Hou wel rekening met een gemiddelde wachttijd van 2 tot 8 jaar, op voorwaarde dat je een band hebt met de gemeente Mol of Balen (zie ook FAQ “krijg ik voorrang?”). Kandidaat-huurders die nooit in Mol of Balen hebben gewoond, zullen in praktijk nagenoeg nooit een woning van de Molse Bouwmaatschappij toegewezen krijgen.

Krijg ik voorrang?


De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Wettelijke voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)
Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben.

2. Huurders wonen te klein of te groot
Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de ‘rationele bezetting’. Dat wil zeggen dat de woning zo goed mogelijk afgestemd moet zijn op het aantal bewoners dat er woont en hun fysieke mogelijkheden.
Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.
Wanneer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.
Opgelet, er zijn regels waaraan je moet voldoen om te mogen verhuizen naar een grotere woning wanneer je huidige woning te klein is geworden voor je gezin:

 • Gezinshereniging: Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat een deel van jouw gezin uit het buitenland is toegekomen. Je kan dan enkel met voorrang verhuizen naar een grotere woning als je vooraf aan jouw sociale huisvestingsmaatschappij meldde dat je een gezinshereniging plande. Als de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de hoogte was dat een deel van jouw gezin nog in het buitenland was, kan je geen voorrang krijgen. Je kan wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning, maar dan zonder voorrang.
 • Meerderjarige personen: Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat er tijdens jouw huurovereenkomst meerderjarige personen zijn komen bijwonen. In dit geval krijg je ook geen voorrang. Je kan je wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning maar dan zonder voorrang.
  Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te groot voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een kleinere woning.
  Een huurder woont te groot wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan één. Dat betekent dat een alleenstaande persoon te groot woont vanaf drie slaapkamers, een koppel vanaf vier slaapkamers en een koppel met één kind vanaf vijf slaapkamers.

3. Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten
Je huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten je om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen:

 • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon waarvoor de ADL-woning eigenlijk bestemd was, woont niet langer in de woning.
 • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.
  Je krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning.

4. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

Je bent een kandidaat-huurder. Je werd benadeeld bij de toewijzing van een woning. De toezichthouder vond deze beslissing niet terecht. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.
Je krijgt dan voorrang voor een sociale woning.

5. Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

Je bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. Je moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat je in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denk je dat je in zo een situatie zit, bespreek het met ons.

6. Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving.
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor je huidige situatie.

7. Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast.
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten

Opgelet: in deze situatie krijg je niet automatisch voorrang. Je moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer je hierover bij ons.

8. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de Molse Bouwmaatschappij voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.

Inwoners van Mol

Kandidaat-huurders die tijdens de laatste 6 jaar, minstens 3 jaar of meer in Mol wonen of hebben gewoond, krijgen een voorrang voor woningen in Mol.

Je krijgt die voorrang ook als je in totaal meer dan 20 jaar in Mol woont of hebt gewoond.

Inwoners van Balen

Kandidaat-huurder die tijdens de laatste 7 jaar, minstens 4 jaar in Balen wonen of hebben gewoond, krijgen een voorrang voor woningen in Balen.

Je krijgt die voorrang ook als je in totaal meer dan 15 jaar in Balen woont of hebt gewoond.

Op welke plaats sta ik?


Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Wat als ik het aanbod aanvaard?


Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 3. We maken een huurcontract.
 4. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract mee.
 5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
 6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Wat als ik het aanbod weiger?


Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist. Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Actualisering

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021,2023). Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt. Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.