Over de Molse Bouwmaatschappij


Het ondernemingsplan is getoetst aan de missie, visie en waarden van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Als strategische blauwdruk van de organisatie vormt de missie het uitgangspunt van de geplande strategie. De missieverklaring vertolkt hierbij de basisinvulling die de sociale huisvestingsmaatschappij geeft aan de essentiële componenten van strategisch management.

  • Wat is het doel van de organisatie?
  • Wat is de bestaansreden van de organisatie?
  • Wat tracht de organisatie te bereiken?

De visie laat de organisatie toe vast te stellen welke richting ze uit moet om haar missie te verwezenlijken. De visie verduidelijkt de missie en maakt deze laatste tastbaarder. De waarden zijn de deontologische basis die organisatie draagt.

Missie

De Molse Bouwmaatschappij wil in de gemeenten Mol en Balen een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

De Molse Bouwmaatschappij wil haar doel bereiken door:

  • De woonvoorwaarden van de woonbehoeftigen te verbeteren door te zorgen voor een voldoende kwalitatief aanbod van sociale woningen met aandacht van hun integratie in de lokale woonstructuur.
  • Bij te dragen aan de opwaardering van het woonbestand in het werkgebied.
  • Een gezond financieel beleid te voeren, door het beleid en financiën constant op te volgen en te evalueren.

Te voorzien in een dynamisch personeelsbeleid, waarbij het functioneren van het personeelslid centraal staat.

Ons team

Directeur


Erik Schoofs
Directeur
E-mail

Verhuring - Sociale dienst


Bram Helsen
Hoofd Sociale dienst – Directiesecretariaat
E-mail

Sara Bastiaensen
Medewerker Verhuring-, huurders- en kandidatenadministratie
E-mail

Elien Bensch
Medewerker Huurbegleiding, huisbezoeken en achterstallen
E-mail

Financiële dienst - Boekhouding


Guy Stijnen
Hoofd Financiële dienst
E-mail

Vincent Lammersma
Medewerker Financiële dienst
E-mail

Technische dienst


Maarten Schellens
Hoofd Technische dienst
E-mail

Ann Derey
Administratief medewerker Technische dienst
E-mail

Bert Stans
Medewerker Technische dienst
E-mail

Luc Geuens
Medewerker Technische dienst
E-mail

Jef Slegers
Medewerker Technische dienst
E-mail

Onderhoudsploeg


Ivan Cuyvers
Medewerker Sanitair

Jozef Valkenborghs
Medewerker Sanitair

Stef Mariën
Medewerker Sanitair

Raad van bestuur

Directeur


Erik Schoofs
Directeur

Leden


Georges Claes
Voorzitter

Koen Dillen
Vertegenwoordiger Provincie Antwerpen

Werner Hens
Vertegenwoordiger O.C.M.W. Balen

Maria Belmans
Vertegenwoordiger Gemeente Mol

Lieve Van Der Stighelen
Bestuurder

Bert Kenis
Ondervoorzitter / Vertegenwoordiger Gemeente Balen

Stef Vandycke
Vertegenwoordiger O.C.M.W. Mol

Lotte Vreys
Vertegenwoordiger Gemeente Mol

Roel Sleebus
Bestuurder

Klachten

De medewerkers van de Molse Bouwmaatschapppij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Heeft u desondanks klachten over de Molse Bouwmaatschapppij of één van onze medewerkers dan kan u een klacht indienen.