PERSBERICHT/PERSFOTO Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk


Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk

PERSBERICHT VAN SCHEPEN VAN SOCIAAL WOONBELEID MIA BELMANS, SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE, SCHEPEN VAN DORPSBELEID LIEVE HEURCKMANS EN DIRECTEUR VAN DE MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ ERIK SCHOOFS

Groen licht voor sociaal woonproject in dorpskern Donk

Het gemeentebestuur leverde een vergunning af voor de realisatie van een sociaal woonproject op de site van het vroegere parochiecentrum in Donk. De plannen omvatten het bouwen van drie gebouwen met in totaal 24 kwalitatieve sociale huurappartementen. Bouwheer is de Molse Bouwmaatschappij. Om de plannen te realiseren, verdwijnen het leegstaande parochiecentrum en de kleuterschool. Het betreft hier fase 2 van een ruimer masterplan. De realisatie van het bouwproject omvat ook de heraanleg van het doodlopende gedeelte van de Sint-Antoniusstraat, tussen de vroegere school (fase 1 van masterplan) en het nieuwe woonproject.

De afgeleverde omgevingsvergunning maakt deel uit van een groter masterplan. Fase 1 werd enkele jaren geleden gerealiseerd na de sluiting van de vrije basisschool in 2009. Deze leegstaande site kreeg al deels een nieuwe bestemming. Zo werd het voormalige schoolhuis omgevormd tot twee bejaardenflats en één appartement. De oude schoolgebouwen ondergingen een volledige renovatie en transformatie, waarbij acht bejaardenflats het eindresultaat waren. Daarnaast kwamen er op de voormalige schoolsite nog een nieuwbouw voor vier bejaardenflats en zeven eengezinswoningen.

Tweede fase van het masterplan

De tweede fase van het masterplan ligt aan de overzijde van al het doodlopende weggedeelte van de Sint-Antoniusstraat. Na het slopen van de oude kleuterschool en het parochiecentrum – beide leegstaande gebouwen – realiseert de Molse Bouwmaatschappij drie appartementsgebouwen met in totaal 24 kwalitatieve sociale huurappartementen. Het doodlopende gedeelte van de Sint-Antoniusstraat wordt omgevormd tot een autovrij en publiek toegankelijk woonerf, met veel openbaar groen. Deze groene inrichting vormt een zachte verbinding tussen fase 1 en 2 van het masterplan.

Wonen op een rustig woonerf

De Sint-Antoniusstraat wordt bij de aanleg van het woonerf definitief doodlopend en verkeersvrij gemaakt. De huidige paaltjes op het kruispunt Sint-Antoniusstraat en Emiel Becquaertlaan worden vervangen door een definitieve afsluiting. Het bestaande wegdek in dit doodlopende gedeelte wordt maximaal vergroend en onthard.

Voormalig kerkgebouw nieuwe ontmoetingsplaats

De verkoop van de gronden en de bijhorende gebouwen aan de Molse Bouwmaatschappij hielpen Donk bij de realisatie van een Gemeenschapshuis in het voormalige kerkgebouw. Dit moet na de coronacrisis uitgroeien tot een bruisende ontmoetingsplaats voor inwoners van Donk en ver daarbuiten.

Meer info: