Bescherm jezelf en je inboedel met een voordelig pakket


Bescherm jezelf en je inboedel met een voordelig pakket.

De Molse Bouwmaatschappij sluit voor elke woning een brandverzekering af. Die verzekering beschermt jou als huurder tegen onopzettelijke schade ten gevolge van bijvoorbeeld brand, storm, hagel, waterschade, enzovoort. De verzekering beschermt ook anderen die door hetzelfde incident schade ondervinden. Je betaalt hiervoor een kleine bijdrage.

Wat moet je zelf verzekeren?

We raden elke huurder ten sterkste aan om een inboedelverzekering af te sluiten. Onder ‘inboedel’ verstaan we alles wat verplaatsbaar is: uw meubilair, elektrische apparaten, kleding, enzovoort.

Het is ook heel sterk aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten. Die verzekering, ook wel “burgerlijke aansprakelijkheid” genoemd, dekt materiële en lichamelijke schade jij, een gezinslid of je huisdier in het kader van je privéleven onopzettelijk veroorzaakt bij anderen.

Verzekering via Ethias

Om een verzekering afsluiten voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken, werd er een voordelig verzekeringspakket onderhandeld bij Ethias. Dit pakket houdt het volgende in:

  • Inboedelverzekering
  • Familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Rechtsbijstand om jouw belangen te garanderen

Optioneel kan je er de verzekering ‘diefstal en vandalisme’ bijnemen. Met deze optie verzeker je je inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.

Belangrijk: het gaat hier om een verzekering tussen jou en Ethias. Voor vragen, schademeldingen, aanrekeningen, …. dien je je steeds te wenden tot Ethias.

Meer info of aansluiten?

  • Surf naar deze website. Je kan op deze website ook berekenen hoeveel het pakket zou kosten.
  • Bel Ethias op 011 28 28 98
  • Bezoek een Ethias kantoor bij jou in de buurt