Klachten

De medewerkers van de Molse Bouwmaatschapppij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks klachten over de Molse Bouwmaatschapppij of één van onze medewerkers dan kan u een klacht indienen.