Huurprijs

Mijn huurprijs is (ongeveer) gelijk aan 1/55e van mijn gezinsinkomen (mits een aantal correcties). Daarnaast is er sprake van een minimum huurprijs en een maximum huurprijs.

Ik betaal nooit minder dan de minimum huurprijs. Deze is gelegen tussen 100,00 € en 200,00 €, afhankelijk van de woning. Maar ik betaal ook nooit meer dan de maximum huurprijs. Een richtprijs voor deze maximum huur per maand is per type woning en per complex aangegeven in de bijlage bij het intern huurreglement.

Het is dus niet zo dat ik standaard deze aangegeven richtprijs betaal. Dat hangt af van mijn gezinsinkomen.

Deze manier om de huurprijs te berekenen zal vanaf 2011 geldig zijn. 2008, 2009 en 2010 maken een brug tussen de oude manier van berekenen en de nieuwe manier (geldig vanaf 2011). Toch is ‘mijn huurprijs is gelijk aan 1/55e van mijn gezinsinkomen’ ook in die jaren reeds een goede indicatie voor mijn huurprijs.