Disclaimer

Website inhoud

De verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, de gegevens, de publicaties, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan de Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Heb hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auter of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het funcitoneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's en taalvoorkeur

Websiteprestatie cookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van de Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-) huurders of kopers mogelijk te maken, om de conrete huur- of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Je kan je informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@molsebouwmaatschappij.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom.